Skład podatkowy Leader Logistics

Leader Logistics Sp. z o.o. decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław – Śródmieście, uzyskała z dniem 30 stycznia 2020 r zezwolenie na prowadzenie Składu Podatkowego.
Nr akcyzowy prowadzącego skład podatkowy – PL 02280002207
Nr akcyzowy składu podatkowego – PL 02280002308

Leader Logistics dzięki uzyskanemu pozwoleniu, jako jeden z pierwszych i nielicznych  operatorów logistycznych oferuje nową usługę składu podatkowego dla wyrobów akcyzowych z grupy oleje i wyroby smarowe o kodach CN 2710 oraz CN 3403. Usługa składu akcyzowego umożliwia magazynowanie i przeładowywanie towarów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Oleje smarowe – akcyza z Leader Logistics

Skład podatkowy Leader Logistics to miejsce , w którym wyroby akcyzowe tj. oleje i preparaty smarowe są magazynowane oraz przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Jest to miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane lub z którego są wyprowadzane w w/w procedurze. W efekcie przemieszczanie wyrobów akcyzowych z użyciem składu podatkowego powoduje odroczenie płatności podatku akcyzowego ciążącego na wspomnianych wyrobach i przenosi ten obowiązek na okres, w którym wyroby opuszczają  skład akcyzowy w celu ich wprowadzenia do swobodnego obrotu.

Leader Logistics jako podmiot prowadzący skład podatkowy jest zobligowany do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych, której odrębne części stanowią szczegółowe zestawienia danych dotyczące składowanych wyrobów akcyzowych.

Ewidencja jest prowadzona w sposób ciągły, umożliwiający identyfikację przeprowadzonych operacji gospodarczych, w szczególności czynności związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi oraz stanów zapasów tych wyrobów.

Prowadzenie składu podatkowego wymaga również złożenia i utrzymywania generalnego zabezpieczenia akcyzowego. Zabezpieczenie to jest obciążane w momencie przyjęcia wyrobów akcyzowych, a zwalniane – gdy wyroby te opuszczają skład akcyzowy, po dostarczeniu towaru do klienta. Zabezpieczenie musi zawsze pokrywać wysokość potencjalnej akcyzy.

Funkcjonowanie składu podatkowego podlega ścisłej kontroli stosownych organów administracyjnych i wiąże się z koniecznością spełnienia wielu rygorystycznych standardów oraz dopięcia licznych kwestii formalnych.

Jeśli zainteresowała Państwa przedstawiona oferta lub posiadają Państwo dowolne pytania w zakresie obciążonych akcyzą olejów i preparatów smarowych, skład podatkowy Leader Logistics serdecznie zaprasza do kontaktu.

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego