Zakres świadczonych usług

Usługi dodatkowe i specjalne

Ponadgabaryty

Realizujemy transporty całopojazdowe, krajowe i międzynarodowe, także morskie i lotnicze dla ładunków ponadgabarytowych.

logs

Dłużyca

Świadczymy usługi przewozu przesyłek dłużycowych (tj. przesyłek o długości powyżej 2m).

demo

Odprawy celne

Zapewniamy sprawną obsługę celną w kraju i za granicą; posiadamy miejsce  uznane do przeprowadzania odprawy celnej  w procedurze uproszczonej.

demo

Transport door-to-door

Oferujemy pełną obsługę celną, od momentu odbioru towaru od dostawcy aż do momentu jego dostarczenia do odbiorcy, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych formalności.

HACCP

Oferujemy specjalną przestrzeń magazynową dla towarów spożywczych.

demo

Przewóz leków

W ramach transportu całopojazdowego oferujemy przewóz leków i farmaceutyków.

ADR

Świadczymy usługi transportu oraz magazynowania towarów niebezpiecznych ADR, a także IMDG/DGR.

just-in-time

Dostawy just-in-time

Realizujemy dostawy just-in-time, to jest dostawy w określone miejsce, w ustalonym czasie.